Lucky - Leather Pro. ima mogućnost programskog šivenja na koži većih debljina (4mm) i u formatu 15x25cm što omogućava preciznost nepravilnih linija šivenja i tačnost većeg broja ponavljanja.
Ova usluga je ekonomski opravdana samo na većim serijama.